Disleksija

Računalniška simulacija, ki prikazuje s kakšnimi težavami se srečujejo osebe z disleksijo.

Disleksija

Disleksija je motnja sposobnosti branja ali razumevanja prebranega, poleg ohranjene senzorne in splošne sposobnosti. Je motnja veščin branja in pisanja, pogosto s tendenco medsebojnega mešanja ali neopažanja črk ali besed med branjem ali pisanjem.

Oseba z disleksijo drugače rešuje probleme kot ostali, saj razmišljajo z desno polovico možganov. Strokovnjaki ugotavljajo da je primerov te motnje vedno več in se je odstotek v zadnjem desetletju kar precej zvišal (5−10 % otrok).

Osebe z disleksijo imajo lahko probleme tudi s splošnim razmišljanjem, saj drugače razmišljajo in se zadev lotijo nekoliko drugače.

Disleksijo so imeli tudi Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Galilejo Galilej, Steve Jobs, William Shakespeare, Hipokrat in Agatha Christie, zato je vredno to motnjo sprejeti in jo obrniti sebi v korist.

Vir: Wikipedia

Čeprav je branje na prvi pogled preprosta naloga, je sestavljeno iz vrste posameznih delov, ki so med seboj tesno povezani. Da bi Miha lahko prebral eno besedo, mora posedovati naslednje specifične sposobnosti:

Specifični primanjkljaj pomeni, da je ena ali več teh sposobnosti manj razvita kot druge. Posledica tega je, da Miha ne bere tako tekoče ali pravilno, kot bi pričakovali glede na njegove preostale sposobnosti.

Dr. Sindelarjeva poudarja, da je natančno diagnosticiranje specifičnega primanjkljaja zelo pomembno. Najprej je treba ugotoviti, zakaj otrok napiše pabagaj namesto papagaj. (Ali težko razlikuje podobno zveneče glasove, ali težko razlikuje podobne zapise, ali ne zna dobro povezati videnega in slišanega ali pa zaradi slabše prostorske orientacije ne loči p in b.). Šele ko vemo, v čem je problem, lahko izdelamo učinkovit načrt obravnave. Ta vsebuje točno določene vaje za vsak specifični primanjkljaj posebej. Izvajanje vaj je prilagojeno vsakemu otroku posebej in njegovemu tempu.

Dr. Sindelarjeva priporoča izvajanje specifičnih vaj največ 10 minut dnevno, saj so ti otroci že tako preutrujeni. Samo domača naloga jim ponavadi vzame veliko več časa kot sošolcem. Pomembno je tudi, da je oseba, s katero naj otrok vadi, potrpežljiva, otroku blizu, vendar hkrati neobremenjena z otrokovim napredovanjem.

Vir: metlika.si

Avtor: geon / geon.github.com